SK0MT Packet Radio project (mtpr) Denna server tillhandahåller routingnoden 10.13.254.1 på Wiktor SA0WII:s IP-nätverk på 2 meters-bandet. Noden identifierar sig som SA0WII-3.
This unit serves a routing node 10.13.254.1 for Wiktor SA0WII's IP-network running on the 2 meter band. The node identifies as SA0WII-3.

ID

För att överrensstämma med PTSFS 2022:19 Undantag för Tillståndsplikt måste en anropssignal sändas i början och slut, samt med upprepade intervaller, av en förbindelse. Ethernet-länken gör detta på tre vis:
MAC-adressen kodar in anropssignalen genom följande kodning:
RRRRRR10 RRRRRR00 RRRRRRSS RRRRRRSS RRRRRRSS RRRRRRSS
76543210 76543210 76543210 76543210 76543210 76543210


RRRRRR representerar tecken med ett 6-bitssystem. Mappningen är ASCII minus 32, alltså blir t.ex. A (nr 48 i ASCII) kodat som 16, eller 010000.
SS får representera ett nod-ID. Det finns totalt 8 S-bitar vilket ger 256 olika nod-ID:n att välja på. Som ett exempel kodas noden SA0WII-3 som
11001110 10000100 01000000 11011100 10100100 10100111
vilket i hexadecimal blir
CE:84:40:DC:A4:A7