SK0MT Packet Radio project (mtpr) Denna server tillhandahåller routingnoden 10.13.254.1 på Wiktor SA0WII:s IP-nätverk på 2 meters-bandet. Noden identifierar sig som SA0WII-3.
This unit serves a routing node 10.13.254.1 for Wiktor SA0WII's IP-network running on the 2 meter band. The node identifies as SA0WII-3.